TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 KWIETNIA 2017 r. DO 31 MARCA 2018 r.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2017 r., nr XXX/267/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz nr XXX/268/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze przedstawia taryfy, które zawierają zestawienie cen i stawek opłat na terenie miasta i gminy Zator na okres 12 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

 Podstawa prawna opracowania taryf:

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 127, poz. 886 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
 w Zatorze w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

cci20170221_0003jpgcci20170221_0004jpg

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/267/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
4932fcb1e58646dd8b0008c1a612b398jpg

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/268/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków

4932fcb1e58646dd8b0008c1a612b398jpg


POPRZEDNIA TARYFA

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Zgodnie z uchwałą nr. VI/30/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 luty 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę ogłasza się, iż z dniem 1 kwietnia 2015r wchodzi w życie nowy cennik dostarczania wody w Gminie Zator.

W związku z powyższym traci moc Uchwała Nr LIII/406/14 oraz LIII/407/14 Rady Miejskiej z dnia 25 luty 2014 w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 
a) Woda

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa poprzednia*

Taryfa obowiązująca*

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

3,30

3,40

2

Grupa 2

cena wody (zł/m3)

4,1

6,66

3

Abonament

stawka opłaty abonamentowej -woda zł/umowę

4,85

4,85

Do Grupy 1 zaliczani są wszyscy odbiorcy, którzy opłacają rachunek według wskazań wodomierza, natomiast do "Grupy 2" zaliczani są odbiorcy ryczałtowi.

 

b) Ścieki

Na podstawie art. 24, pkt 8. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz.u. 2006 nr 123 poz. 858) w dniem 1 kwietnia 2015r. wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zator.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa poprzednia*

Taryfa obowiązująca*

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,86

5,35

2

stawka opłaty abonamentowej -ścieki zł/umowę

-

3,50

* do podanych cen zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

Uchwała ws zatwierdzenia taryfy.

7efe9577b2c54da782d98d6297ebaa19jpg

W związku z odmową zatwierdzenie nowej taryfy przez Radę Miejską w Zatorze dotychczasowa taryfa za wodę i ścieki zostaje przedłużona do 30 czerwca 2017r.

4932fcb1e58646dd8b0008c1a612b398jpg